Poziv na prijavu za VI. Festival kršćanskog kazališta

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Uvjeti za sudjelovanje su slijedeći:

  • Za sudjelovanje je neophodna prijava poslana do 31. ožujka 2020. godine na adresu: Veritas – Glasnik sv. Antuna Padovanskog, Sveti Duh 33, 10 000 Zagreb, s naznakom: Festival kršćanskog kazališta.
  • Prijava treba sadržavati: osnovne informacije o izvođačkoj skupini: naziv grupe, dosadašnji rad grupe, predstave koje su do sada postavili, adresu te email i broj mobitela osobe za kontakt.
  • Osnovne informacije o predstavi (navesti one elemente koji postoje u predstavi): autor teksta (u slučaju da se radi o novom dramskom tekstu ili autorskom projektu poželjno je poslati jedan primjerak dramskog teksta), redatelj, glumci i uloge, datum premijere.
  • Osnovne informacije o izvedbi: vrijeme trajanja predstave, tehnički uvjeti i sl. Potrebno je poslati barem jednu fotografiju izvedbe u digitalnom obliku te po mogućnosti snimku cijele predstave.
  • Program Festivala će odrediti Stručni savjet FESTKK na temelju pristiglih prijava, a točan datum izvedbe na Festivalu organizator će naknadno dogovoriti s odabranim grupama. FESTKK nije natjecateljskog karaktera.
  • Organizator će osigurati dvoranu i elementarne uvjete potrebne za kazališni nastup, a sami izvođači se moraju pobrinuti za opremu predstave (kostimi, scenografija i sl.).

Više informacija na: veritas@veritas.hr ili na telefon (01) 3777-127.Radujemo se vašim prijavama.

Festival kršćanskog kazališta pokrenula je 2015. godine Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca na inicijativu fra Josipa Blaževića, provincijalnog ministra, iz potrebe za vidljivošću predstava nastalih ne samo iz kršćanskog svjetonazora, nego i iz duhovne inspiracije.

U Zagrebu, 6. veljače 2020. godine

fra Vladimir Vidović,

ravnatelj Festivala kršćanskog kazališta 

Šesti Festival
kršćanskog kazališta

od 14. do 17. svibnja 2020.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Ovdje preuzmite pozivnicu za print (Word dokument)