Kontakt

HRVATSKA PROVINCIJA SV. JERONIMA FRANJEVACA KONVENTUALACA

 

Sveti Duh 31
10 000 Zagreb
Tel.: 01/3771-888
01/3771-444
Fax.: 01/3773-754
Mail: press.fkk@gmail.com

OIB: 69422821370

Žiro račun: Zagrebačka banka Zagreb, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca  Zagreb, 2360000-1101567558

Devizni račun: Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca Zagreb,
SWIFT ZABA HR 2X –2500-3636631, IBAN: HR3923600001101567558

KONTAKTI ORGANIZATORA:

press.fkk@gmail.com; http://festkk.hr

ZA ORGANIZATORA:

fra. Ivan Lotar ioannes.lotar@gmail.com  099 801 5252

SELEKTOR:

prof. dr. sc. Sanja Nikčević  sanja.nikcevic@uaos.hr 098 955 9933

FESTIVALSKI ODBOR:

fra Ivan Lotar, prof. dr. sc. Sanja Nikčević, dr. sc. Miriam Mary Brgles, Ozana Iveković, Erik Matejak, Tino Vrbanović.

 

Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Ulaz na sve programe je slobodan uz dobrovoljne donacije!