RADIONICA: Tijelo kao Božji dar u pokretu, plesu i molitvi

SENKA BARUŠKA:

TIJELO KAO BOŽJI DAR U POKRETU, PLESU i MOLITVI

subota, 03. 06. 2017., 15-18 sati

Uvod i poticaj:

Pokret i ples kao duhovnost i molitva danas se ponovo promišljaju u katoličkom svijetu. Teologija tijela pape Ivana Pavla II postavlja i pitanja o umjetnost kretanja i  scenskog izvođenja. Poznato je da je papa Ivan Pavao II bio član kazališne družine te je tako otvorio putove da se kazalište ponovo  približi duhovnosti i katoličkoj tradiciji.

Uskrsnuće tijela i duha glavna je motivacija kršćanske duše a time i preispitivanje tijela kao Božjeg dara i Božjeg instrumenta. Ekologija pape Franje kao temeljne postavke danas popularne ekologije ističe ljudsko tijelo i dušu. Ples i pokret  tematiziraju tijelo i dušu čovjeka u punini.

 

O radionici:

U radionici ćemo se upoznavati  sa svojim tijelom kao Božjim darom kroz osnove kineziologije kao temelja plesnog pokreta. Anatomski ćemo pripremiti tijelo kao Božji instrument kroz vježbe laganog zagrijavanja, osvještavanja pojedinih dijelova  tijela postupno se pripremajući za gibanje u prostoru. Uključivanjem tjelesne dimenzije kroz molitvu Duhu  Svetom (radionica se održava dan pred Duhove) omogućujemo da Duh Sveti dotakne  sve sudionike na tjelesnoj i duhovnoj razini. Time omogućujemo dublji oblik susreta i komunikacije sa živom riječju koja liječi, potičemo naš osobni duhovni rast te razvijamo kreativnost. Duhovno iskustvo nas usmjerava, inspirira i vodi u nove plesne improvizacije koje slažemo u plesnu kompoziciju odnosno koreografiju razvijajući  koordinaciju, ritam i lokomociju.

Stvaramo plesne kombinacije, dublju  dimenziju odnosa sa sobom i iskreniju ekspresivnost. Molitva Duhu Svetom puna je duhovnih poruka i pouka te je izvrstan izvor duhovne i plesne inspiracije.

Program je namijenjen onima koji  se bave ili se žele baviti kreativnim plesom i pokretom u radu s djecom i mladima kao i onima koji žele  iskusiti – naučiti osnovne elemente i koncepte plesnog izražavanja te osvijestiti tijelo kao medij koji svojim držanjem i gibanjem prenosi nadahnjujuće  duhovne sadržaje. Ukratko, svima koji žele integrirati svoju tjelesnu i duhovnu dimenzije u susretu sa Duhom Svetim kroz pokret i ples. Radi se individualno, u parovima  i u grupi.

Molimo sudionike da ponesu laganu i udobnu odjeću i obuću koja omogućuje kretanje kao i molitvenike i molitve posvećene Duhu Svetom.

 

Životopis:

Senka Baruška diplomirala je scensku umjetnost – koreografiju na Umjetničkoj akademiji u Amsterdamu/ Nizozemska. Studirala je suvremeni ples na Lewisham college London/ Velika Britanija. Pedagošku naobrazbu stekla je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 1998. godine članica je Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika kao koreografkinja. Sudjelovala je u stvaranju više od 60 plesno – kazališnih djela kao autorica, koreografkinja, redateljica, plesačica, pedagoginja, producentica, dizajnerica svijetla i kostima. Surađivala je s renomiranim umjetnicima, ustanovama i festivalima kako u zemlji tako i u inozemstvu tijekom tridesetak godina. Pokretačica je i osnivačica Centra Koraki, Pal, Uppuh – Ri kao i pionirka u dovođenju suvremenog plesa na Kvarner i Liburniju. Odnos duhovnosti i plesne umjetnosti stalna joj je tema proučavanja.

Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Festival kršćanskog kazališta pokrenut je 2015. godine na inicijativu fra Josipa Blaževića, provincijalnog ministra Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca iz potrebe za vidljivošću predstava nastalih ne samo iz kršćanskog svjetonazora, nego i iz duhovne inspiracije.

Na prvom je festivalu prikazano sedam a na drugome deset vrlo kreativnih predstava kazališnih profesionalaca i amatera.

Na trećem festivalu izvedeno je čak devetnaest predstava uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba i uveden je popratni program koji je uključivao četiri radionice i dva razgovara s autorima. Na četvrtom izdanju izvedeno je devet predstava, dvije radionice dramske pedagogije i jedna obiteljska. Do sada je na festivalu sudjelovalo gotovo 500 izvođača iz cijele Hrvatske i inozemstva (BIH).

Uz dramski teatar viđeni su i različiti kazališni žanrovi (lutkarske predstave, plesne, performans, mjuzikli). Festival je imao snažan medijski odjek i zapažen broj publike kroz sve četiri godine.

Organizator festivala je Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, vodio ga je fra Ivan Marija Lotar, a selektorica je bila dr. sc. Sanja Nikčević. Festival se odvijao u Zagrebu tijekom prve polovice lipnja. Za peti je festival Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i stručno vijeće festivala uvelo neke
organizacijske promjene s ciljem kvalitetnijeg funkcioniranja. Veritas je organizator festivala, a novi ravnatelj je glavni urednik Veritasa, fra Vladimir Vidović. Također, festival se preoblikovao iz selekcijskog u pozivni.

Peti festival financijski su podržali Ministarstvo kulture RH, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Samostan sv. Duha, Župa sv. Antuna Padovanskoga, a medijski su pokrovitelji Hrvatska katolička mreža, Laudato, Radio Marija, bitno.net i Presscut.