RADIONICA: Tijelo kao Božji dar u pokretu, plesu i molitvi

SENKA BARUŠKA:

TIJELO KAO BOŽJI DAR U POKRETU, PLESU i MOLITVI

subota, 03. 06. 2017., 15-18 sati

Uvod i poticaj:

Pokret i ples kao duhovnost i molitva danas se ponovo promišljaju u katoličkom svijetu. Teologija tijela pape Ivana Pavla II postavlja i pitanja o umjetnost kretanja i  scenskog izvođenja. Poznato je da je papa Ivan Pavao II bio član kazališne družine te je tako otvorio putove da se kazalište ponovo  približi duhovnosti i katoličkoj tradiciji.

Uskrsnuće tijela i duha glavna je motivacija kršćanske duše a time i preispitivanje tijela kao Božjeg dara i Božjeg instrumenta. Ekologija pape Franje kao temeljne postavke danas popularne ekologije ističe ljudsko tijelo i dušu. Ples i pokret  tematiziraju tijelo i dušu čovjeka u punini.

 

O radionici:

U radionici ćemo se upoznavati  sa svojim tijelom kao Božjim darom kroz osnove kineziologije kao temelja plesnog pokreta. Anatomski ćemo pripremiti tijelo kao Božji instrument kroz vježbe laganog zagrijavanja, osvještavanja pojedinih dijelova  tijela postupno se pripremajući za gibanje u prostoru. Uključivanjem tjelesne dimenzije kroz molitvu Duhu  Svetom (radionica se održava dan pred Duhove) omogućujemo da Duh Sveti dotakne  sve sudionike na tjelesnoj i duhovnoj razini. Time omogućujemo dublji oblik susreta i komunikacije sa živom riječju koja liječi, potičemo naš osobni duhovni rast te razvijamo kreativnost. Duhovno iskustvo nas usmjerava, inspirira i vodi u nove plesne improvizacije koje slažemo u plesnu kompoziciju odnosno koreografiju razvijajući  koordinaciju, ritam i lokomociju.

Stvaramo plesne kombinacije, dublju  dimenziju odnosa sa sobom i iskreniju ekspresivnost. Molitva Duhu Svetom puna je duhovnih poruka i pouka te je izvrstan izvor duhovne i plesne inspiracije.

Program je namijenjen onima koji  se bave ili se žele baviti kreativnim plesom i pokretom u radu s djecom i mladima kao i onima koji žele  iskusiti – naučiti osnovne elemente i koncepte plesnog izražavanja te osvijestiti tijelo kao medij koji svojim držanjem i gibanjem prenosi nadahnjujuće  duhovne sadržaje. Ukratko, svima koji žele integrirati svoju tjelesnu i duhovnu dimenzije u susretu sa Duhom Svetim kroz pokret i ples. Radi se individualno, u parovima  i u grupi.

Molimo sudionike da ponesu laganu i udobnu odjeću i obuću koja omogućuje kretanje kao i molitvenike i molitve posvećene Duhu Svetom.

 

Životopis:

Senka Baruška diplomirala je scensku umjetnost – koreografiju na Umjetničkoj akademiji u Amsterdamu/ Nizozemska. Studirala je suvremeni ples na Lewisham college London/ Velika Britanija. Pedagošku naobrazbu stekla je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 1998. godine članica je Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika kao koreografkinja. Sudjelovala je u stvaranju više od 60 plesno – kazališnih djela kao autorica, koreografkinja, redateljica, plesačica, pedagoginja, producentica, dizajnerica svijetla i kostima. Surađivala je s renomiranim umjetnicima, ustanovama i festivalima kako u zemlji tako i u inozemstvu tijekom tridesetak godina. Pokretačica je i osnivačica Centra Koraki, Pal, Uppuh – Ri kao i pionirka u dovođenju suvremenog plesa na Kvarner i Liburniju. Odnos duhovnosti i plesne umjetnosti stalna joj je tema proučavanja.

Šesti Festival
kršćanskog kazališta

od 14. do 17. svibnja 2020.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Ovdje preuzmite pozivnicu za print (Word dokument)