RADIONICA: Dramske igre i vježbe u nastavi Katoličkog vjeronauka

NATAŠA ROGINEK I SILVIJA ČAVLEK:

DRAMSKE IGRE I VJEŽBE U NASTAVI KATOLIČKOG VJERONAUKA

nedjelja, 04. 06. 2017., 10-14 sati

Moto:

Vjeroučitelj nije glumac i ponekad se teško odvažiti na ulazak u ulogu, priprema i provedba su zahtjevne, no učinak je takav da vrijedi truda!

 

O radionici:

U kojim se oblicima dramsko-scenski izraz može implementirati u nastavni proces Katoličkoga vjeronauka?  Dramskopedagoški postupci predstavljaju vid aktivnoga, tj. iskustvenoga poučavanja i učenja te su protuteža frontalnom nastavnom radu, knjiškom učenju te zapamćivanju velikog broja podataka i činjenica. Počiva na dokazanoj činjenici da sudionici procesa učenja, pogotovo djeca i mladi, najbolje uče i pamte ono što iskuse, osjete, učine i dožive. Uloga učitelja je majeutička, tj. navodilačka, poticateljska i suradnička, a učenik se smješta u središte nastave.

U knjizi Zamisli, doživi, izrazi! dramskopedagoške metode se razvrstavaju u tri osnovne skupine:

  1. Dramskopedagoške igre su aktivnosti koje se odvijaju prema nekom pravilu i koje najčešće imaju zadani cilj koji sudionici trebaju postići (npr. razna nadmetanja, pogađanja, igre s ispadanjem i sl.).
  2. Dramskopedagoške vježbe su aktivnosti u kojima, premda nužno nema nadmetanja, sudionici dobivaju izvedbeni zadatak čijim izvršavanjem razvijaju neke svoje sposobnosti i vještine te uvježbavaju socijalna ponašanja i odnose.
  3. Dramskopedagoškim tehnikama nazivamo složenije oblike aktivnosti koje se sastoje od jednostavnijih dramskopedagoških postupaka

 

Životopisi:

Nataša Roginek rođena je u Varaždinu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, OOUR Pedagogijske znanosti – Odsjek u Čakovcu, smjer razredna nastava.  Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Institutu za teološku kulturu laika stekla višu stručnu spremu stručne prvostupnice teologije te na Katehetskom institutu visoku stručnu spremu magistra religiozne pedagogije. Kao vjeroučiteljica radi u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu od 1991. godine. U zvanje mentora promovirana je 2007. godine, a 2012. godine u zvanje savjetnika koje joj je produljeno 2017. godine. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije – Zapad. Komisija za stručno usavršavanje Hrvatskog centra za dramski odgoj 2009. godine dodjeljuje joj stručni naziv dramskog pedagoga na temelju rezultata dramskoga rada s djecom i mladima. Dugi niz godina vodi dramsku grupu u školi, a  njezin je rad prepoznatljiv na državnoj razini o čemu svjedoče i predavanja i pedagoške radionice koje je održala,  gostovanja njezine dramske grupe na Županijskim stručnim vijećima vjeroučitelja, učitelja hrvatskoga jezika i knjižničara, sudjelovanja na državnim smotrama LiDraNo, na državnim smotrama Saveza društava Naša djeca i brojnim drugim seminarima i skupovima. Uspješno surađuje s vjeroučiteljicom mentoricom Silvijom Čavlek te su prepoznatljiv tim ne samo u školi u kojoj rade, nego i šire.

Silvija Čavlek rođena je u Varaždinu. Diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i stekla visoku stručnu spremu magistre teologije. U OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu radi od 2001. godine. Od 2010. do 2015. godine voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za vjeroučitelje u osnovnim školama Varaždinske županije – Zapad. Zvanje vjeroučitelja mentora stječe 2013. godine. U školi niz godina vodi dramsku grupu s kojom redovito vrlo uspješno sudjeluje na državnim smotrama LiDraNo kao i na smotrama Saveza društava Naša djeca. U timu s vjeroučiteljicom savjetnicom Natašom Roginek provodi mnoge značajne projekte, vodi dramske radionice na Županijskim stručnim vijećima te sudjeluje s dramskim grupama na raznim manifestacijama, smotrama i natjecanjima.

Šesti Festival
kršćanskog kazališta

od 14. do 17. svibnja 2020.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Ovdje preuzmite pozivnicu za print (Word dokument)