RADIONICA: Dramske igre i vježbe u nastavi Katoličkog vjeronauka

NATAŠA ROGINEK I SILVIJA ČAVLEK:

DRAMSKE IGRE I VJEŽBE U NASTAVI KATOLIČKOG VJERONAUKA

nedjelja, 04. 06. 2017., 10-14 sati

Moto:

Vjeroučitelj nije glumac i ponekad se teško odvažiti na ulazak u ulogu, priprema i provedba su zahtjevne, no učinak je takav da vrijedi truda!

 

O radionici:

U kojim se oblicima dramsko-scenski izraz može implementirati u nastavni proces Katoličkoga vjeronauka?  Dramskopedagoški postupci predstavljaju vid aktivnoga, tj. iskustvenoga poučavanja i učenja te su protuteža frontalnom nastavnom radu, knjiškom učenju te zapamćivanju velikog broja podataka i činjenica. Počiva na dokazanoj činjenici da sudionici procesa učenja, pogotovo djeca i mladi, najbolje uče i pamte ono što iskuse, osjete, učine i dožive. Uloga učitelja je majeutička, tj. navodilačka, poticateljska i suradnička, a učenik se smješta u središte nastave.

U knjizi Zamisli, doživi, izrazi! dramskopedagoške metode se razvrstavaju u tri osnovne skupine:

  1. Dramskopedagoške igre su aktivnosti koje se odvijaju prema nekom pravilu i koje najčešće imaju zadani cilj koji sudionici trebaju postići (npr. razna nadmetanja, pogađanja, igre s ispadanjem i sl.).
  2. Dramskopedagoške vježbe su aktivnosti u kojima, premda nužno nema nadmetanja, sudionici dobivaju izvedbeni zadatak čijim izvršavanjem razvijaju neke svoje sposobnosti i vještine te uvježbavaju socijalna ponašanja i odnose.
  3. Dramskopedagoškim tehnikama nazivamo složenije oblike aktivnosti koje se sastoje od jednostavnijih dramskopedagoških postupaka

 

Životopisi:

Nataša Roginek rođena je u Varaždinu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, OOUR Pedagogijske znanosti – Odsjek u Čakovcu, smjer razredna nastava.  Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Institutu za teološku kulturu laika stekla višu stručnu spremu stručne prvostupnice teologije te na Katehetskom institutu visoku stručnu spremu magistra religiozne pedagogije. Kao vjeroučiteljica radi u OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu od 1991. godine. U zvanje mentora promovirana je 2007. godine, a 2012. godine u zvanje savjetnika koje joj je produljeno 2017. godine. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja u osnovnim školama Varaždinske županije – Zapad. Komisija za stručno usavršavanje Hrvatskog centra za dramski odgoj 2009. godine dodjeljuje joj stručni naziv dramskog pedagoga na temelju rezultata dramskoga rada s djecom i mladima. Dugi niz godina vodi dramsku grupu u školi, a  njezin je rad prepoznatljiv na državnoj razini o čemu svjedoče i predavanja i pedagoške radionice koje je održala,  gostovanja njezine dramske grupe na Županijskim stručnim vijećima vjeroučitelja, učitelja hrvatskoga jezika i knjižničara, sudjelovanja na državnim smotrama LiDraNo, na državnim smotrama Saveza društava Naša djeca i brojnim drugim seminarima i skupovima. Uspješno surađuje s vjeroučiteljicom mentoricom Silvijom Čavlek te su prepoznatljiv tim ne samo u školi u kojoj rade, nego i šire.

Silvija Čavlek rođena je u Varaždinu. Diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i stekla visoku stručnu spremu magistre teologije. U OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu radi od 2001. godine. Od 2010. do 2015. godine voditeljica je Županijskog stručnog vijeća za vjeroučitelje u osnovnim školama Varaždinske županije – Zapad. Zvanje vjeroučitelja mentora stječe 2013. godine. U školi niz godina vodi dramsku grupu s kojom redovito vrlo uspješno sudjeluje na državnim smotrama LiDraNo kao i na smotrama Saveza društava Naša djeca. U timu s vjeroučiteljicom savjetnicom Natašom Roginek provodi mnoge značajne projekte, vodi dramske radionice na Županijskim stručnim vijećima te sudjeluje s dramskim grupama na raznim manifestacijama, smotrama i natjecanjima.

Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Ulaz na sve programe je slobodan uz dobrovoljne donacije!