Veronikin rubac

fra Ante Marić
VERONIKIN RUBAC
Dramska udruga Proložac

 

Režija:

Marijan Grbavac

Kostimografija:

Vesna Ujević

Scenografija:

Tihomir Grabovac

Tehničko vodstvo:

Josip Župić i Hrvoje Garac

Glumci:

Marija Magdalena-Antonija Grabovac. Veronika-Ana Šerlija. Šimun Cirinejac-Ante Knezović. Majka Judita– Tatjana Meter. Ester-Mila Knezović. Petar Apostol-Marijan Grbavac. Ivan Apostol – Miro Matić.

Kratak sadržaj:

Veronikin rubac tekst je fra Ante Marića koji na neki način proširuje biblijsku predaju te pokazuje što su mogli osjećati i proživljavati likovi koji se tek usputno spominju u Evanđeljima – Veronika i Šimun Cirenac. Radnja je obogaćena i pričom o djevojčici Ester koja na čudesan način dobiva najljepši dar…

O autoru

Fra Ante Marić je svećenik, redovnik OFM, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM, rođen u Mostaru 16.V.1952. Osnovnu školu završio u Mostaru – V. OŠ (1967.), srednju školu u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1971.), u novicijatu bio na Humcu (1971.–72.), filozofsko-teološki studij započeo na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 1972., a završio u Freiburgu am Breisgau (D) (1978.).  Nakon svećeničkog ređenja u Freiburgu 10. svibnja 1978., duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1978.–1991.), župnik u Gorici (1991.–2000.), u Drinovcima (2000.–2005.). Od 2005. knjižničar Franjevačke knjižnice Mostar u Franjevačkom samostanu u Mostaru. Od 2010. Kapelan Kapelanije sv. Ilije, Polja – Masna Luka. Član Vijeća za kulturno – povijesnu baštinu, graditeljstvo i sakralnu umjetnost; član Povjerenstva za istraživanje i prikupljanje građe (Vicepostulatura „Fra Leo Petrović i 65 subraće“); utemeljitelj i ravnatelj Hrvatske franjevačke arheološke zbirke sv. Stjepana Prvomučenika Gorica.
Iz pastoralnih potreba i osobne pobude piše i povremeno objavljuje. HNK Mostar uprizorio je njegove drame: U godinama gladi (1996.), Božić bez sina (1998.) pod naslovom I smrt će biti sasma nešto ljudsko (o životu i smrti A. B. Šimića).

 

Dramska udruga Proložac:

HKUD Proložac je 2003.g. osnovalo dramsku sekciju za potrebe Prološkog kulturnog ljeta. Dramska grupa Proložac pripremila je predstavu Tko je bolestan? autora Tomislava Božinovića, a u režiji Marijana Grbavca. Predstava je odlično primljena kod publike u Prološcu, a i u svim mjestima gdje su prološki glumci gostovali. Nakon prve predstave  počinju raditi čuvenu trilogiju o Joki Šimunovoj, autora Ivana Maršića i redatelja Marijana Grbavca. Najprije nastaje Umakla se Joka Šimunova, zatim Potra Ikić Joku i na kraju Joka na prvoj crti. Predstave su nagrađivane i pozivane na festivale, a odigrali su preko 200 predstava diljem Hrvatske i BiH-a. Preko 50 predstava odigrali su prološki glumci u humanitarne svrhe na što su posebno ponosni.

Kontakt: Marijan Grbavac grbavac.marijan@gmail.com


http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/veronikin-rubac-dramske-grupe-prolozac-najbolja-predstava/142890/

http://nu.com.hr/du-prolozac-i-predstava-veronikin-rubac-pobjednica-8-smotre-dramskih-amatera/


Šesti Festival
kršćanskog kazališta

od 14. do 17. svibnja 2020.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Ovdje preuzmite pozivnicu za print (Word dokument)