Veronikin rubac

fra Ante Marić
VERONIKIN RUBAC
Dramska udruga Proložac

 

Režija:

Marijan Grbavac

Kostimografija:

Vesna Ujević

Scenografija:

Tihomir Grabovac

Tehničko vodstvo:

Josip Župić i Hrvoje Garac

Glumci:

Marija Magdalena-Antonija Grabovac. Veronika-Ana Šerlija. Šimun Cirinejac-Ante Knezović. Majka Judita– Tatjana Meter. Ester-Mila Knezović. Petar Apostol-Marijan Grbavac. Ivan Apostol – Miro Matić.

Kratak sadržaj:

Veronikin rubac tekst je fra Ante Marića koji na neki način proširuje biblijsku predaju te pokazuje što su mogli osjećati i proživljavati likovi koji se tek usputno spominju u Evanđeljima – Veronika i Šimun Cirenac. Radnja je obogaćena i pričom o djevojčici Ester koja na čudesan način dobiva najljepši dar…

O autoru

Fra Ante Marić je svećenik, redovnik OFM, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM, rođen u Mostaru 16.V.1952. Osnovnu školu završio u Mostaru – V. OŠ (1967.), srednju školu u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1971.), u novicijatu bio na Humcu (1971.–72.), filozofsko-teološki studij započeo na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 1972., a završio u Freiburgu am Breisgau (D) (1978.).  Nakon svećeničkog ređenja u Freiburgu 10. svibnja 1978., duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1978.–1991.), župnik u Gorici (1991.–2000.), u Drinovcima (2000.–2005.). Od 2005. knjižničar Franjevačke knjižnice Mostar u Franjevačkom samostanu u Mostaru. Od 2010. Kapelan Kapelanije sv. Ilije, Polja – Masna Luka. Član Vijeća za kulturno – povijesnu baštinu, graditeljstvo i sakralnu umjetnost; član Povjerenstva za istraživanje i prikupljanje građe (Vicepostulatura „Fra Leo Petrović i 65 subraće“); utemeljitelj i ravnatelj Hrvatske franjevačke arheološke zbirke sv. Stjepana Prvomučenika Gorica.
Iz pastoralnih potreba i osobne pobude piše i povremeno objavljuje. HNK Mostar uprizorio je njegove drame: U godinama gladi (1996.), Božić bez sina (1998.) pod naslovom I smrt će biti sasma nešto ljudsko (o životu i smrti A. B. Šimića).

 

Dramska udruga Proložac:

HKUD Proložac je 2003.g. osnovalo dramsku sekciju za potrebe Prološkog kulturnog ljeta. Dramska grupa Proložac pripremila je predstavu Tko je bolestan? autora Tomislava Božinovića, a u režiji Marijana Grbavca. Predstava je odlično primljena kod publike u Prološcu, a i u svim mjestima gdje su prološki glumci gostovali. Nakon prve predstave  počinju raditi čuvenu trilogiju o Joki Šimunovoj, autora Ivana Maršića i redatelja Marijana Grbavca. Najprije nastaje Umakla se Joka Šimunova, zatim Potra Ikić Joku i na kraju Joka na prvoj crti. Predstave su nagrađivane i pozivane na festivale, a odigrali su preko 200 predstava diljem Hrvatske i BiH-a. Preko 50 predstava odigrali su prološki glumci u humanitarne svrhe na što su posebno ponosni.

Kontakt: Marijan Grbavac grbavac.marijan@gmail.com


http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/veronikin-rubac-dramske-grupe-prolozac-najbolja-predstava/142890/

http://nu.com.hr/du-prolozac-i-predstava-veronikin-rubac-pobjednica-8-smotre-dramskih-amatera/


Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Ulaz na sve programe je slobodan uz dobrovoljne donacije!