Sv Franjo, manji brat na putu mira duše, mjuzikl

fra Nikola Drljepan
SVETI FRANJO,
MANJI BRAT  NA PUTU MIRA DUŠE
praizvedba mjuzikla
Kazališna skupina Studentskog zbora KBF-a “Prosopon”

 

Režija i stihovi:

fra Nikola Drljepan

Glazba:

Ivana Hrkać

Pjesme izvode:

Marija Cerovac, Matea Horvat, fra Josip Duvnjak, Tomislav Jurić

Koreografija:

Silvija Magdalena Šimić

Glumci:

Franjo – Ivan Vujević. Petar Bernardone – Matija Slišković. Pika Bernardone – Josipa Jurenec. Klara – Ivana Rako. Brat Bernard – Matej Adamić Cunjak. Brat Masseo – Krešimir Rimac. Glas Božji – Anđelo Dušković. Biskup – Daniel Majstorović. Vojnik – Toni Čubrić, Ian Arapović. Opsjednuta žena, Siromah II –  Silvia Magdalena Šimić. Siromah I – Viktoria Kralj. Beatrica – Blaženka Marijanović. Zapovjednik vojske – Antonio Puklin. Bona di Guelfuccio – Matea Mandarić. Janja – Daniela Tonka Kunst. Favarone – Ivan Lovrenović. Hortulana – Marija Cerovac. Braća – Dominik Cestar, Luka Sente, Josip Duvnjak. Narod – Marta Matak, Mirijam Barada, Monika Šainović. Pjevači – Josip Duvnjak, Ivana Hrkać, Ivan Šćepanović, Dominik Ruk, Mihael Mojzes, Silvia Magdalena Šimić, Josipa Jurenec, Matea Horvat, Mirna Pavličević.

Kratak sadržaj:

Predstava prikazuje život sv. Franje Asiškog, poziv koji mu je promijenio život, njegovo ostavljanje bogatstva, odlazak u siromaštvo i služenje najsiromašnijima. Kasnije mu se pridružuju i braća, kao i sv. Klara  koja zajedno sa sv. Franjom osniva i ženski red: klarise. U predstavi je prikazan duhovni ali i realni život fratara i sestara klarisa. Ona pokazuje da su najvažnije stvari u životu molitva, ljubav i vjera te da je sve ostalo u životu prolazno.

Radi se o praizvedbi novog kršćanskog mjuzikla – i to studentskog jer su svi autori i glumci studenti. Snagu žanra potvrđuje i potreba mladih da o duhovnim pitanjima progovore suvremenim umjetničkim izrazom. U predstavi sudjeluje trideset i pet studenata s tri fakulteta, Katolički bogoslovni fakultet, Filozofski fakultet i Fakultet prometnih znanosti.

O svetom Franji:

Sv. Franjo je rođen u Asizu (Assisi, Italija) 1182. godine. Pravo mu je ime bilo Giovanni Bernardone. Ime Francesko (Franjo) je navodno dobio po tome što je još u mladosti naučio francuski jezik jer je volio provansalske pjesme, veoma popularne u ono vrijeme. Bio je sin bogatog trgovca Petra Bernardonea. Kao bogati mladić, a u skladu s ondašnjom moralnom raspuštenošću, Franjo je bio sklon uživanju u materijalnim blagodatima. Osim toga, bio je viteški borac, što je tada značilo da je imao i izniman ugled u društvu. No, nakon rata s Perugiom teško se razbolio, ali i doživio obraćenje, susrest s Isusom Kristom u maloj crkvici sv. Damjana. Na Isusovu poruku Franjo obnovi moju crkvu, njegov se život  u potpunosti promijenio.

Franju su posebno nadahnjivale Isusove riječi u Novom zavjetu, zapisane u Lk 9,3, gdje Isus naređuje svojim učenicima da na put ne nose ništa: ni štapa, ni novca, ni kruha, ni torbe. Na temelju je toga Franjo sastavio jednostavno Pravilo za svoje sljedbenike, utemeljivši 1208. god. novu redovničku zajednicu – franjevce: čistoća, poslušnost, poniznost i siromaštvo.

Zbog svoje su poniznosti i jednostavnosti franjevci uskoro postali veoma omiljeni u narodu. Štoviše, ponovno je nastao religiozni zanos u Crkvi, tako da su mnogi počeli nasljedovati siromašnog Franju, odnosno po Franji Krista. On je, pak, postao veoma poznat i po svojoj susretljivosti prema životinjama, štoviše prema sposobnosti određene komunikacije s njima.

Sv. je Franjo bio i veliki mistik, odnosno doživljavao je duboki vjerski zanos. Jednom je prilikom, dok je bio suživljen s Kristovim patnjama, zadobio Isusove rane, tzv. stigme, koje su ga od tada pratile cijeli život. Franjo je tako postao prvi poznati stigmata (onaj na kome su se pojavljivali ožiljci Kristovih rana) u povijesti Crkve.

Nakon toga je Franjo sve više pobolijevao, te je čak i oslijepio, pa je zatražio da ga prenesu u crkvu Sv. Marije od Anđela, gdje je 4. listopada 1226. godine i umro. Dvije godine kasnije – 1228., papa Grgur IX. ga je proglasio svetim.

Glumačka skupina Prosopon:

Grupa studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu već godinama okuplja studente koji kazalištem žele proslaviti Gospodina!  Djeluju u sklopu studentskog zbora KBF-a, a ove godine  u grupi su i studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti, što je prva kazališna suradnja ova tri fakulteta!

Kontakt: Nikola Drljepan ndrljepan@gmail.com

Komentar selektora:

Novi kršćanski mjuzikl pokazuje da je glazba, pjesma i ples povezano sa duhovnom porukom. Ovaj puta mladi franjevac napisao je predstavu o onome čiji put slijedi: sv. Franji i njegovom miru duše koji je postigao tek kad se odrekao svega zemaljskog. Uz pjesmu, ples, glumu  to će nam ispričati četrdesetak studenata, a mnogi u publici vidjet će po prvi puta sve dijelove habita franjevaca i klarisa!


Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Festival kršćanskog kazališta pokrenut je 2015. godine na inicijativu fra Josipa Blaževića, provincijalnog ministra Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca iz potrebe za vidljivošću predstava nastalih ne samo iz kršćanskog svjetonazora, nego i iz duhovne inspiracije.

Na prvom je festivalu prikazano sedam a na drugome deset vrlo kreativnih predstava kazališnih profesionalaca i amatera.

Na trećem festivalu izvedeno je čak devetnaest predstava uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba i uveden je popratni program koji je uključivao četiri radionice i dva razgovara s autorima. Na četvrtom izdanju izvedeno je devet predstava, dvije radionice dramske pedagogije i jedna obiteljska. Do sada je na festivalu sudjelovalo gotovo 500 izvođača iz cijele Hrvatske i inozemstva (BIH).

Uz dramski teatar viđeni su i različiti kazališni žanrovi (lutkarske predstave, plesne, performans, mjuzikli). Festival je imao snažan medijski odjek i zapažen broj publike kroz sve četiri godine.

Organizator festivala je Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, vodio ga je fra Ivan Marija Lotar, a selektorica je bila dr. sc. Sanja Nikčević. Festival se odvijao u Zagrebu tijekom prve polovice lipnja. Za peti je festival Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i stručno vijeće festivala uvelo neke
organizacijske promjene s ciljem kvalitetnijeg funkcioniranja. Veritas je organizator festivala, a novi ravnatelj je glavni urednik Veritasa, fra Vladimir Vidović. Također, festival se preoblikovao iz selekcijskog u pozivni.

Peti festival financijski su podržali Ministarstvo kulture RH, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Samostan sv. Duha, Župa sv. Antuna Padovanskoga, a medijski su pokrovitelji Hrvatska katolička mreža, Laudato, Radio Marija, bitno.net i Presscut.