Dvije kokoške

PETAK 9. lipnja 2017.
Bojan Ban i Karlo Bernik
DVIJE KOKOŠKE
Umjetnička akademija u Osijeku

 

Glumci:

Bojan Ban, Karlo Bernik i Ivan Simon.

Umjetničko-pedagoško vodstvo:

Maja Lučić Vuković i Katarina Arbanas

 

Kratak sadržaj:

Na jednoj farmi žive dvije kokoške koje se međusobno natječu u tome koja će snijeti više jaja. Ona kojoj to uspije imat će bolji tretman kod farmera (više hrane, bolje mjesto za spavanje, bolju košaricu za jaja…). Ne prezaju ni pred čim i u pomoć zovu više sile, kako one dobre tako i zle. Time njihovo nadmetanje postaje neobično i dobija nove dimenzije. Na kraju obje dobiju zasluženo. Dvije kokoške su lutkarska etida nastala na kolegiju „Animacija: dijelovi tijela i predmeta“  pod mentorstvom doc. dr. art. Maje Lučić Vuković i asistentice Katarine Arbanas, a izvode je studenti prve godine preddiplomskog studija Glume i lutkarstva: Bojan Ban, Karlo Bernik i Ivan Simon

 

O Umjetničkoj akademiji u Osijeku:

Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prvu generaciju studenata upisuje akademske 2004./2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja kako studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tako i ostalim studentima koji su kroz različite projekte i radionice sudjelovali u radu Akademije, ali i širem građanstvu.
Od akademske 2005./2006. godine svi se studijski programi provode u skladu s odredbama Bolonjskog procesa. Studiji se organiziraju samo za redovite studente, bilo na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, bilo po osobnim potrebama, kako za hrvatske državljane, tako i za strane studente. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorske poduke, seminare, vježbe i različite oblike terenske nastave. Polaznici preddiplomskih i diplomskih studija tijekom školovanja stječu teorijska, pedagoška i praktična znanja i vještine, pri čemu individualan pristup studentima omogućava polaznicima razviti vlastiti umjetnički izričaj.

Kontakt: Maja Lučić Vuković maja_lucic@yahoo.com

 

Komentar selektora:

Može li se kuhačama, vilicama i kuhinjskim krpama te rukama i nogama glumaca  ispričati  jedna duhovita priča s ozbiljnom poukom? Može ako su to studenti I godine osječke umjetničke akademije koji na predmetu „Animacija: dijelovi tijela i predmeta“ dobiju zadatak pogledati oko sebe i sebe same i to sve doživjeti kao lutku koja priča priču. U slučaju Dvije kokoške, studenti su nas uvjerili da su te kuhače i vilice živa bića na sceni oko kojih se isplela vrlo  ozbiljna  priča – prodaja duše zbog svježih jaja s ozbiljnim posljedicama. UAOS je od samog početka prisutan na festivalu najčešće s diplomskim predstavama (Denis Peričić Pekel na zemli, Antonia Šašo Prvi grijeh) pa je odlično što je i ove godine prisutna! Ne samo zbog teme ili kvalitete predstave nego i zato da pokaže što sve može biti lutka i što sve mogu glumci/lutkari!


Šesti Festival
kršćanskog kazališta

od 14. do 17. svibnja 2020.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Ovdje preuzmite pozivnicu za print (Word dokument)