Donirajte

Uplate vršite sa svrhom plaćanja “ZA FESTIVAL KRŠĆANSKOG KAZALIŠTA”

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca

OIB: 69422821370

Žiro račun:  2360000-1101567558

Devizni račun:  SWIFT ZABA HR 2X – 2500-3636631,

IBAN: HR3923600001101567558

Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Ulaz na sve programe je slobodan uz dobrovoljne donacije!