Raspored

PRVI VIKEND
1., 2. i 3. lipnja 2018.

 

1. lipnja, PETAK

 

20 sati, OTVARANJE FESTIVALA

Éric-Emmanuel Schmitt: Oskar i gospođa u ružičastom

autorski projekt Marije Sekelez, Kazališna družina Mare (Zagreb)

Više o predstavi


2. lipnja, SUBOTA

 

10-14 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Dramske tehnike u radu s biblijskim tekstom u nastavi Katoličkog vjeronauka, Nataša Roginek, Silvija Čavlek

Više o radionici

15-18 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Primjena plesne osviještenosti u nastavi katoličkog vjeronauka, Senka Baruška

Više o radionici

20 sati

Gospa od Svijećnice

Dramska družina  Ozana, (Visoko), r. Tibor Martan

Više o predstavi

20,30 sati

Mario Filipi: Kako glumiti normalnog čovjeka

r. Boris Svrtan, (Zagreb)

Više o predstavi


3. lipnja, NEDJELJA

 

10-12 sati, OBITELJSKA RADIONICA

Dramska radionica Blagoslov molitve, Irena Kolar Vudrag

Više o radionici

20 sati

Mirela Lovrić: Fra Didak – sebet nas i naše dice

OFS i FRAMA, (Široki Brijeg), r. Mirela Lovrić

Više o predstavi

21 sat

Igor Grubišić: Moja smrt

Koreos, (Osijek), r. Igor Grubišić

Više o predstavi

 

DRUGI VIKEND
8., 9., i 10. lipnja 2018.

 

8. lipnja, PETAK

 

20 sati

Hrvoje Zalar: Priča o Bogici ili nije sramota biti siromašan

Kazalište Prijatelj, (Zagreb), r. Hrvoje Zalar

Više o predstavi

 


9. lipnja, SUBOTA

 

10-13 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Stvaranje dramske igraonice s predškolskom djecom – Bog u srcu i očima odgojitelja, Kristina Vlahinja, Kristina Volarić

Više o radionici

14-17 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Lutkom kao medijem kroz biblijski tekst, Antonija Kušanić

Više o radionici

20 sati

Ribica Srebrica

Kazalište Budilica, (Zagreb), r. Daniela Totić

Više o predstavi

20,50 sati

Franco Roberto: Simpatični stric župnik

Bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, (Sarajevo), r. Drago Buka

Više o predstavi


10. lipnja, NEDJELJA

 

10 – 12 sati, OBITELJSKA RADIONICA,

Biblija i lutka u obitelji, Antonija Kušanić

Više o radionici

 20 sati, ZATVRANJE FESTIVALA

Fra Ivan Marija Lotar: Faustina – Božje ime je milosrđe

Radnici Milosrdnog Isusa, (Pula), r. fra Ivan Marija Lotar

Više o predstavi

 

Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Ulaz na sve programe je slobodan uz dobrovoljne donacije!