Raspored

PRVI VIKEND
1., 2. i 3. lipnja 2018.

 

1. lipnja, PETAK

 

20 sati, OTVARANJE FESTIVALA

Éric-Emmanuel Schmitt: Oskar i gospođa u ružičastom

autorski projekt Marije Sekelez, Kazališna družina Mare (Zagreb)

Više o predstavi


2. lipnja, SUBOTA

 

10-14 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Dramske tehnike u radu s biblijskim tekstom u nastavi Katoličkog vjeronauka, Nataša Roginek, Silvija Čavlek

Više o radionici

15-18 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Primjena plesne osviještenosti u nastavi katoličkog vjeronauka, Senka Baruška

Više o radionici

20 sati

Gospa od Svijećnice

Dramska družina  Ozana, (Visoko), r. Tibor Martan

Više o predstavi

20,30 sati

Mario Filipi: Kako glumiti normalnog čovjeka

r. Boris Svrtan, (Zagreb)

Više o predstavi


3. lipnja, NEDJELJA

 

10-12 sati, OBITELJSKA RADIONICA

Dramska radionica Blagoslov molitve, Irena Kolar Vudrag

Više o radionici

20 sati

Mirela Lovrić: Fra Didak – sebet nas i naše dice

OFS i FRAMA, (Široki Brijeg), r. Mirela Lovrić

Više o predstavi

21 sat

Igor Grubišić: Moja smrt

Koreos, (Osijek), r. Igor Grubišić

Više o predstavi

 

DRUGI VIKEND
8., 9., i 10. lipnja 2018.

 

8. lipnja, PETAK

 

20 sati

Hrvoje Zalar: Priča o Bogici ili nije sramota biti siromašan

Kazalište Prijatelj, (Zagreb), r. Hrvoje Zalar

Više o predstavi

 


9. lipnja, SUBOTA

 

10-13 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Stvaranje dramske igraonice s predškolskom djecom – Bog u srcu i očima odgojitelja, Kristina Vlahinja, Kristina Volarić

Više o radionici

14-17 sati, EDUKATIVNA RADIONICA

Lutkom kao medijem kroz biblijski tekst, Antonija Kušanić

Više o radionici

20 sati

Ribica Srebrica

Kazalište Budilica, (Zagreb), r. Daniela Totić

Više o predstavi

20,50 sati

Franco Roberto: Simpatični stric župnik

Bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, (Sarajevo), r. Drago Buka

Više o predstavi


10. lipnja, NEDJELJA

 

10 – 12 sati, OBITELJSKA RADIONICA,

Biblija i lutka u obitelji, Antonija Kušanić

Više o radionici

 20 sati, ZATVRANJE FESTIVALA

Fra Ivan Marija Lotar: Faustina – Božje ime je milosrđe

Radnici Milosrdnog Isusa, (Pula), r. fra Ivan Marija Lotar

Više o predstavi

 

Šesti Festival
kršćanskog kazališta

od 14. do 17. svibnja 2020.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Ovdje preuzmite pozivnicu za print (Word dokument)