Radionica: Primjena plesne osviještenosti u nastavi katoličkog vjeronauka

Voditeljica: Senka Baruška, koreografkinja i plesna pedagoginja

Vrijeme održavanja: 15-18 sati

Opis radionice:

Plesna umjetnost djeluje kroz dinamiku doživljaja raznih emocija, psihičkih i duhovnih iskustva za razliku od pristupa dramskoga kazališta gdje je najvažnije  KAKO  je rečeno i KAKO je doživljeno, a manje ŠTO je rečeno. Ples i pokret, umjesto verbalnog i  umnog  načina učenja za potiču razvoj emocionalne i socijalne inteligencije, tjelesnu osviještenost i fizičku  inteligencija koja nas otvara u lakšoj  neverbalnoj  komunikaciji.

Upravo zato, putem plesa i pokreta, možemo na drugačiji način pristupiti biblijskim prispodobama jer nam ples i pokret pomažu da ih duboko doživimo i ugradimo u svoje biće. Tada smo krenuli novim putem, putem novoga čovjeka.

Razvijanje kinestetičkog osjećaja za pravilne postave tijela i za opću tjelesnu pripremljenost pomaže nam da osvijestimo tko smo. Tijelo je Hram Duha Svetog prema kojem se treba tako i postaviti. Tijelo nije samo ljuska koju vježbamo zbog rekreacije, zdravlja i estetike, već je nešto daleko više i veće. Živući pretežno sjedalačkim načinom života ne možemo spoznati povezanost i cjelokupnost našega bića jer uglavnom živimo podijeljeni na um, tijelo, emocije i psihu umjesto da smo cjelina kakvom nas je dragi Bog stvorio. Umom to razumijemo, ali u praksi najčešće ne uspijevamo osvijestiti što to znači.

Postaviti koordinaciju tijela, raspoznati pravilne i nepravilne pozicije, elemente, artikulirane  i neartikulirane pokrete. Osvijestiti  povezanost pokreta unutar tijela, uskladiti gornji i donji dio tijela  kao  lijevu i desnu stranu  u prostoru i vremenu praktični je dio shvaćanja i spoznavanja.

Povezivati glazbu i pokret, te razvijati glazbene sposobnosti kroz svjesnu i aktivnu realizaciju u pokretu, pristupiti plesu i pokretu  kao jednoj  kompleksnijoj cjelini.

Stoga ćemo prispodobe „propuštati“  kroz emotivni doživljaja koji izaziva tijelo u pokretu kao i stjecati osjećaj za plesnu sekvencu u cjelini. Tako ćemo poticati i kreativno stvaranje plesne kompozicije prihvaćajući grupu i partnere u međusobnoj ovisnosti.

Osvijestit ćemo mogućnosti uporabe plesa i pokreta u nastavi vjeronauka te uočiti načine kako od plesnih struktura korištenih na nastavi napraviti kazališnu predstavu. Učit ćemo prepoznavati mogućnosti uključivanja pokreta i plesa u odgojno-obrazovni proces te uviđati dobrobiti korištenja pokreta i tjelesnog izraza u radu sa svim dobnim skupinama.

Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Ulaz na sve programe je slobodan uz dobrovoljne donacije!