Radionica: Primjena plesne osviještenosti u nastavi katoličkog vjeronauka

Voditeljica: Senka Baruška, koreografkinja i plesna pedagoginja

Vrijeme održavanja: 15-18 sati

Opis radionice:

Plesna umjetnost djeluje kroz dinamiku doživljaja raznih emocija, psihičkih i duhovnih iskustva za razliku od pristupa dramskoga kazališta gdje je najvažnije  KAKO  je rečeno i KAKO je doživljeno, a manje ŠTO je rečeno. Ples i pokret, umjesto verbalnog i  umnog  načina učenja za potiču razvoj emocionalne i socijalne inteligencije, tjelesnu osviještenost i fizičku  inteligencija koja nas otvara u lakšoj  neverbalnoj  komunikaciji.

Upravo zato, putem plesa i pokreta, možemo na drugačiji način pristupiti biblijskim prispodobama jer nam ples i pokret pomažu da ih duboko doživimo i ugradimo u svoje biće. Tada smo krenuli novim putem, putem novoga čovjeka.

Razvijanje kinestetičkog osjećaja za pravilne postave tijela i za opću tjelesnu pripremljenost pomaže nam da osvijestimo tko smo. Tijelo je Hram Duha Svetog prema kojem se treba tako i postaviti. Tijelo nije samo ljuska koju vježbamo zbog rekreacije, zdravlja i estetike, već je nešto daleko više i veće. Živući pretežno sjedalačkim načinom života ne možemo spoznati povezanost i cjelokupnost našega bića jer uglavnom živimo podijeljeni na um, tijelo, emocije i psihu umjesto da smo cjelina kakvom nas je dragi Bog stvorio. Umom to razumijemo, ali u praksi najčešće ne uspijevamo osvijestiti što to znači.

Postaviti koordinaciju tijela, raspoznati pravilne i nepravilne pozicije, elemente, artikulirane  i neartikulirane pokrete. Osvijestiti  povezanost pokreta unutar tijela, uskladiti gornji i donji dio tijela  kao  lijevu i desnu stranu  u prostoru i vremenu praktični je dio shvaćanja i spoznavanja.

Povezivati glazbu i pokret, te razvijati glazbene sposobnosti kroz svjesnu i aktivnu realizaciju u pokretu, pristupiti plesu i pokretu  kao jednoj  kompleksnijoj cjelini.

Stoga ćemo prispodobe „propuštati“  kroz emotivni doživljaja koji izaziva tijelo u pokretu kao i stjecati osjećaj za plesnu sekvencu u cjelini. Tako ćemo poticati i kreativno stvaranje plesne kompozicije prihvaćajući grupu i partnere u međusobnoj ovisnosti.

Osvijestit ćemo mogućnosti uporabe plesa i pokreta u nastavi vjeronauka te uočiti načine kako od plesnih struktura korištenih na nastavi napraviti kazališnu predstavu. Učit ćemo prepoznavati mogućnosti uključivanja pokreta i plesa u odgojno-obrazovni proces te uviđati dobrobiti korištenja pokreta i tjelesnog izraza u radu sa svim dobnim skupinama.

Šesti Festival
kršćanskog kazališta

od 14. do 17. svibnja 2020.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Radost nam je pozvati vas na VI. Festival kršćanskog kazališta koji će se održati od 14. do 17. svibnja 2020. godine u Dvorani svetog Franje pri Samostanu Svetog Duha franjevaca konventualaca (Sveti Duh 31). Cilj Festivala je prikazati predstave nastale iz duhovne inspiracije kršćanskog svjetonazora. Prijaviti se mogu amaterske kazališne skupine ili profesionalna kazališta s jednim kazališnim djelom (dramska predstava, mjuzikl).

Ovdje preuzmite pozivnicu za print (Word dokument)