Radionica: Primjena plesne osviještenosti u nastavi katoličkog vjeronauka

Voditeljica: Senka Baruška, koreografkinja i plesna pedagoginja

Vrijeme održavanja: 15-18 sati

Opis radionice:

Plesna umjetnost djeluje kroz dinamiku doživljaja raznih emocija, psihičkih i duhovnih iskustva za razliku od pristupa dramskoga kazališta gdje je najvažnije  KAKO  je rečeno i KAKO je doživljeno, a manje ŠTO je rečeno. Ples i pokret, umjesto verbalnog i  umnog  načina učenja za potiču razvoj emocionalne i socijalne inteligencije, tjelesnu osviještenost i fizičku  inteligencija koja nas otvara u lakšoj  neverbalnoj  komunikaciji.

Upravo zato, putem plesa i pokreta, možemo na drugačiji način pristupiti biblijskim prispodobama jer nam ples i pokret pomažu da ih duboko doživimo i ugradimo u svoje biće. Tada smo krenuli novim putem, putem novoga čovjeka.

Razvijanje kinestetičkog osjećaja za pravilne postave tijela i za opću tjelesnu pripremljenost pomaže nam da osvijestimo tko smo. Tijelo je Hram Duha Svetog prema kojem se treba tako i postaviti. Tijelo nije samo ljuska koju vježbamo zbog rekreacije, zdravlja i estetike, već je nešto daleko više i veće. Živući pretežno sjedalačkim načinom života ne možemo spoznati povezanost i cjelokupnost našega bića jer uglavnom živimo podijeljeni na um, tijelo, emocije i psihu umjesto da smo cjelina kakvom nas je dragi Bog stvorio. Umom to razumijemo, ali u praksi najčešće ne uspijevamo osvijestiti što to znači.

Postaviti koordinaciju tijela, raspoznati pravilne i nepravilne pozicije, elemente, artikulirane  i neartikulirane pokrete. Osvijestiti  povezanost pokreta unutar tijela, uskladiti gornji i donji dio tijela  kao  lijevu i desnu stranu  u prostoru i vremenu praktični je dio shvaćanja i spoznavanja.

Povezivati glazbu i pokret, te razvijati glazbene sposobnosti kroz svjesnu i aktivnu realizaciju u pokretu, pristupiti plesu i pokretu  kao jednoj  kompleksnijoj cjelini.

Stoga ćemo prispodobe „propuštati“  kroz emotivni doživljaja koji izaziva tijelo u pokretu kao i stjecati osjećaj za plesnu sekvencu u cjelini. Tako ćemo poticati i kreativno stvaranje plesne kompozicije prihvaćajući grupu i partnere u međusobnoj ovisnosti.

Osvijestit ćemo mogućnosti uporabe plesa i pokreta u nastavi vjeronauka te uočiti načine kako od plesnih struktura korištenih na nastavi napraviti kazališnu predstavu. Učit ćemo prepoznavati mogućnosti uključivanja pokreta i plesa u odgojno-obrazovni proces te uviđati dobrobiti korištenja pokreta i tjelesnog izraza u radu sa svim dobnim skupinama.

Peti Festival
kršćanskog kazališta

23.-26. svibnja 2019.

ZAGREB

Dvorana Sv. Franje, Sv. Duh 31

Festival kršćanskog kazališta pokrenut je 2015. godine na inicijativu fra Josipa Blaževića, provincijalnog ministra Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca iz potrebe za vidljivošću predstava nastalih ne samo iz kršćanskog svjetonazora, nego i iz duhovne inspiracije.

Na prvom je festivalu prikazano sedam a na drugome deset vrlo kreativnih predstava kazališnih profesionalaca i amatera.

Na trećem festivalu izvedeno je čak devetnaest predstava uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba i uveden je popratni program koji je uključivao četiri radionice i dva razgovara s autorima. Na četvrtom izdanju izvedeno je devet predstava, dvije radionice dramske pedagogije i jedna obiteljska. Do sada je na festivalu sudjelovalo gotovo 500 izvođača iz cijele Hrvatske i inozemstva (BIH).

Uz dramski teatar viđeni su i različiti kazališni žanrovi (lutkarske predstave, plesne, performans, mjuzikli). Festival je imao snažan medijski odjek i zapažen broj publike kroz sve četiri godine.

Organizator festivala je Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, vodio ga je fra Ivan Marija Lotar, a selektorica je bila dr. sc. Sanja Nikčević. Festival se odvijao u Zagrebu tijekom prve polovice lipnja. Za peti je festival Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i stručno vijeće festivala uvelo neke
organizacijske promjene s ciljem kvalitetnijeg funkcioniranja. Veritas je organizator festivala, a novi ravnatelj je glavni urednik Veritasa, fra Vladimir Vidović. Također, festival se preoblikovao iz selekcijskog u pozivni.

Peti festival financijski su podržali Ministarstvo kulture RH, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Samostan sv. Duha, Župa sv. Antuna Padovanskoga, a medijski su pokrovitelji Hrvatska katolička mreža, Laudato, Radio Marija, bitno.net i Presscut.